Nowości w VMware Skyline

VMware wprowadziło nowości w VMware Skyline – innowacyjnej, usłudze pomocy technicznej, która wykorzystuje automatyzację, by za pomocą analizy opartej na danych gromadzić informacje o konfiguracji, funkcjach i wydajności.
Transformacja objęła obszary rozwiązań usprawniających optymalizację, ochronę i modernizację środowisk hybrydowych oraz wielochmurowych takie jak:
– lepszy wgląd we wszystkie zagrożenia i luki w zabezpieczeniach sprawdzanych przez Skylin
– ulepszona widoczność zgłoszeń serwisowych

– zalecenia dotyczące najlepszych praktyk dla klientów korzystających z VMware Cloud Foundation

 

Jesteś zainteresowany rozwiązniami firmy VMware? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:
handlowy@alterkom.pl