Netscaler AppFirewall WAF zalecany przez NSS Labs

Netscaler AppFirewall

NetScaler AppFirewall jest zalecane przez NSS Labs jako zapora sieciowa WWW!


Laboratoria NSS, uznany lider niezależnych badań i testów w dziedzinie bezpieczeństwa, przeprowadziły testy najważniejszych producentów produktów WAF, w oparciu o ich skuteczność, wydajność i TCO.

NetScaler AppFirewall został liderem w dziedzinie bezpieczeństwa z najniższym TCO w badaniu WSS w 2017 roku.

NetScaler AppFirewall wyróżniał się również jako wysoko wydajny WAF (maks. Liczba połączeń na sekundę (CPS) i transakcje na sekundę (TPS)) wobec innych WAF.

Pobierz raport